BÅGRÄCKE STRÄCKMETALL

Bågräcke Sträckmetall används för permantent avspärrning i stadsmiljö. Räckesbågen är tillverkad av stålrör Ø 48 mm med sträckmetallnät infällt i bågräcket.